המגזין העירוני של Build

פורום תושבים מייעץ – מגדילים את האפקטיביות של שיתוף ציבור בתהליכי תכנון

מאמר / יעל גלילי
אפריל 10, 2024
קרדיט: Involve UK

אחת הטענות השכיחות בקרב משתתפי שיתוף ציבור היא שרשויות עורכות שיתוף רק בנושאים הנוחים להן, ונמנעות מעיסוק בסוגיות מורכבות, רגישות וכואבות. למרות שיש צדק בחלק מהטענות הללו, הסיבה לכך אינה רק חוסר רצון – עריכת שיתוף ציבור בסוגיות מורכבות היא אתגר משמעותי.

סוגיות מורכבות, כפי שהשם מרמז, דורשות ידע וזמן רב כדי לפתור אותן. התושבים לרוב אינם יכולים להשקיע את הזמן הנדרש כדי לקחת בהן חלק, ואלו שכן, לעתים מונעים מאינטרסים צרים. בנוסף, הצורך לחשוף את הציבור לסוגיות רגישות בתפעול העירייה, עלול להרתיע את הרשויות מעריכת שיתוף ציבור בהם.

בדיוק בשביל סוגיות מורכבות מסוג זה הוקמו פורומי התושבים המייעצים (Citizens' Jury/Panel), המשתייכים למשפחת התהליכים הדליברטיביים (Deliberative processes). פורום כזה של עיריית טורונטו, למשל, מהווה דוגמה מצוינת למודל יישומי.

הפורום בטורונטו מורכב מקבוצה מצומצמת של כ-25-35 תושבים, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה מבחינת מגדר, גיל, מקום מגורים ומעמד סוציו-אקונומי. קבוצה זו מקבלת מהרשות את המנדט לעסוק בסוגיות מדיניות, תכנון והתפתחות עירונית ולגבש עבורן המלצות מנומקות.

התושבים במסגרת הפורום מקדישים את זמנם ללמידה והעמקה בנושאים השונים, מקבלים מידע רלוונטי מהרשות, ומנהלים דיונים מעמיקים לגיבוש המלצותיהם. התהליך ארוך כשנה עד שנה וחצי, עם מפגשים אחת לחודש-חודשיים.

הפתרון שמציע פורום התושבים המייעץ מציג מספר יתרונות מרכזיים:

  1. מקבלים את "קול התושב" נטול אינטרסים צרים או גישת NIMBY (Not In My Backyard). הקבוצה המייצגת מבטיחה ייצוג הוגן של שונות הדעות והצרכים בקהילה.
  2. מאפשר קבלת המלצות מלומדות ומעמיקות, שנבחנות בקפידה במשך זמן רב. הפורום יכול להציג חלופות שונות ולנתח את יתרונותיהן וחסרונותיהן.
  3. מסייע לשיתוף ציבור יעיל יותר, בעיקר בתהליכי מדיניות, תוכניות אב ופיתוח עירוני מורכב. המלצות הפורום יכולות להוות בסיס לשיתוף ציבור נרחב בחלופות ספציפיות.
  4. יוצר אמון ושקיפות גדולים יותר, מאחר שהפורום מהווה "תמונת מראה" אמיתית של הקהילה, והרשות מחויבת להציג בפניו את המידע והשיקולים המרכזיים בפרוייקט.
  5. יחס עלות-תועלת גבוה: פורום אחד יכול לאפשר שיתוף ציבור במספר רב של תוכניות.

דוגמאות להצלחות של הפורום בטורונטו כוללות את העבודה על תכנית האב העירונית, על פיתוח אזורי תעסוקה ועל סוגיות רגישות כמו הקמת קליניקות רפואיות בשכונות. בכל המקרים, המלצות הפורום שולבו באופן משמעותי בתהליכי קבלת ההחלטות של הרשות.

לסיכומו של דבר, פורום התושבים המייעץ מהווה מודל חדשני לשיתוף ציבור בסוגיות מורכבות. באמצעות יצירת קבוצה מייצגת של תושבים הנכונים להתמסר לתהליך למידה והעמקה, ניתן לקבל תובנות איכותיות ומעמיקות יותר, ולשלבן בתהליכי קבלת ההחלטות של הרשות בצורה יעילה ומאוזנת.