המגזין העירוני של Build

מחשבון פלוס- כלי ידידותי להנגשת תוכנית מדיניות מורכבת

גמישות תכנונית חסרת תקדים והנגשת מידע מורכב באופן פשוט ידחפו קדימה את התחדשות אזור התעשייה הישן באילת
תכנית המדיניות שגיבשנו מגדירה מנגנון חכם להקצאת זכויות בנייה לפי שימושים באזור התעשייה הישן.
מחשבון דיגיטלי שפיתחנו ינגיש את המידע וייפשט את הבדיקות הראשוניות עבור היזמים

 

מאמר / עדי ברק
יוני 22, 2023

לאחר עבודה ממושכת ומאומצת עבור עיריית אילת והחברה הכלכלית אילת, אימצה הוועדה המחוזית את תכנית המדיניות שגיבשנו יחד עם משרד דרמן ורבק אדריכלות, וצוות שותפים נוספים, להתחדשות אזור התעשייה הישן בעיר. על פי התכנית, האזור שהחל להתפתח בשנות החמישים של המאה הקודמת ויועד בעיקר למלאכה ותעשייה, עתיד להפוך ל"רובע פתוח" – רובע עירוני מעורב שימושים שיישלב מגורים, תיירות, מסחר ותעסוקה. העצימות שבה יישתלב כל שימוש נקבעה בתכנית בהתאם למצב הקיים בשטח ולתוכניות המקודמות סביבו. כדי להקל על הקצאת השימושים, חילקנו את אזור התעשייה לתת-מתחמים ובכל אחד מהם הגדרנו את שיעור הזכויות שיינתנו לכל שימוש (כמו בתמונה 1). באופן חסר תקדים בישראל, בנוסף לשימושים אלה, התכנית הגדירה כי חלק מזכויות הבנייה שיינתנו ליזמים יהיו בשימוש פתוח, כלומר לבחירתם, בכפוף לאישור מחלקת ההנדסה של עיריית אילת. מהלך כזה מעניק ליזמים הפוטנציאליים גמישות תכנונית גבוהה, כלומר מרחב תמרון שמגדיל באופן משמעותי את סיכויי המימוש של התכנית.

בתום גיבוש התכנית ואישורה, כל מה שהפריד בין ההווה התעשייתי לעתיד האורבני הוא יזמים שיאמינו יחד עם הצוות העירוני בפוטנציאל האדיר של האזור ויהפכו את החלום למציאות. מסמך המדיניות אשר נפרש על 330 עמודים מגדיר באופן מפורט את אופן החלוקה למתחמים, הקצאת השימושים, ומהו שימוש פתוח, והדגים איך לחשב זכויות בנייה פוטנציאליות לכל שימוש במתחם מסוים. כל זה לצד תוכנית עבודה מפורטת לפיתוח מרחבים ציבוריים, חיזוק הכלכלה המקומית והתייחסות למיתוג ושיווק המרחב בקרב בעלי העניין.

כאמור, התכנית הגדירה זכויות לכל שימוש ברמת כל מתחם, אך בפועל, אנחנו מצפים שתכניות שיקודמו יחולו על שטחים מצומצמים יותר, כלומר רק על מספר חלקות בתוך מתחם מסוים.
המשמעות היא שהתכנית הראשונה בכל מתחם תהנה מגמישות בזכויות המתחמיות, ותכניות שיקודמו אחריה באותו מתחם ייסתפקו בזכויות הנותרות. או בקיצור: מנגנון חישוב הקצאת הזכויות הפך מסובך יותר ויותר.  זכויות לכל שימוש ברמת כל מתחם, אך בפועל, אנחנו מצפים שתכניות שיקודמו יחולו על שטחים מצומצמים יותר, כלומר רק על מספר חלקות בתוך מתחם תהנה מגמישות בזכויות המתחמיות, ותכניות שיקודמו אחריה באותו מתחם ייסתפקו בזכויות הנותרות. או בקיצור: מנגנון חישוב הקצאת הזכויות הפך מסובך יותר ויותר.

על מנת לעמוד באתגר, הצענו במסגרת התוכנית, כלי חדשני: 'מחשבון פלוס'. זהו מחשבון פשוט שאליו מזינים גוש וחלקה ומקבלים בחזרה את זכויות הבנייה הפוטנציאליות מתוקף תכנית המדיניות בכל שימוש.

מחשבון פלוס הוא כלי חינמי שמיועד לשימושם של בעלי קרקעות, יזמים ומתכננים, והוא מנגיש מידע מורכב בצורה פשוטה וחכמה, שגם מייצרת שקיפות בין הרשות המקומית ליזמים ומגבירה את האמון והיכולת המשותפת לעבוד יחד להצלחת התכנית. אנחנו נרגשים מאוד להשיק את מחשבון פלוס בימים אלה, שמחים שהתכנית כבר זוכה להתעניינות מצד יזמים, ומצפים לחזות בהתגשמות הרובע הפתוח, בליוויה הצמוד של המינהלת לפיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה בעיר.

מוזמנים להציץ בסרטון ההסבר.