המגזין העירוני של Build

כלכלה עירונית: מפתח לצמיחה בת-קיימא

כלכלה עירונית היא מרכיב מרכזי בהצלחה של ערים, וכאשר היא מתפקדת היטב, הערים נהנות מאיזון בין פיתוח כלכלי לבין קיימות סביבתית וחברתית. העיר, כמנוע כלכלי, חייבת להתמודד עם אתגרים מורכבים ולנצל את המשאבים העומדים לרשותה באופן מיטבי. בכדי להבטיח את התפקוד של הכלכלה העירונית נדרש לגבש מדיניות ציבורית כלכלית אשר מכוונת ליצור סביבה תומכת לפיתוח בר-קיימא, המקדמת שוויון והזדמנויות לכל תושב.

מאמר / צוות build
יוני 19, 2024

מדיניות ציבורית כלכלית של ערים ממומשת במסגרת תוכנית אסטרטגית המתייחסת לנושאים כמו פיתוח מקורות הכנסה, קידום עסקים, התייעלות כלכלית ותחזוקת תשתיות עירוניות. ייעוץ כלכלי לתוכנית אסטרטגית כולל לא רק את הפן הכספי, כגון תחומים של מיצוי פוטנציאל ההכנסות של העיר, מיצוי הכנסות מארנונה והסכמי פיתוח, אלא גם את ההיבטים החברתיים והסביבתיים של פיתוח עירוני ופיתוח כלכלה מקומית.

בידי הרשות מספר כלים משמעותיים לפיתוח עירוני בעלי השפעה על הכלכלה העירונית.

הסכם גג הוא כלי חשוב בפיתוח עירוני, המאפשר לעיריות לתכנן ולהוציא לפועל פרויקטים רחבי היקף בשיתוף עם הממשלה וגורמים פרטיים. במסגרת זו, קידום פיתוח תעסוקה הוא חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה העירונית, המיועדת ליצור מקומות עבודה חדשים, למשוך עסקים ויזמים לעיר ולחזק את המאזן הכלכלי של הרשות המקומית – מאזן הנדרש בכדי לספק לתושבים שירותים איכותיים.

וועדה גיאוגרפית היא כלי נוסף וחשוב, אשר יכולה לסייע לרשות לקדם את האינטרסים האזוריים שלה – הרחבת גבולות, חלוקת הכנסות ושיתופי פעולה בין רשויות, אשר יכולות למנף את כוחן המצרפי בכדי לקדם את הכלכלה העירונית שלהן.

מרכיב הכרחי הנדרש כדי להבטיח שהתוכנית האסטרטגית תיושם בהצלחה, הוא מדידה ומחקר מתמשכים. נתונים מדויקים מאפשרים קבלת החלטות מושכלות ומבוססות, להגיב לשינויים ולקבל החלטות בצמתים של התפתחות הכלכלה העירונית, בין אם במסגרת תרחישים שגובשו מראש או תרחישים חדשים שנוצרו לאורך השנים.

לסיכום, כלכלה עירונית מצריכה גישה הוליסטית ושילוב בין כלכלה מקומית, מדיניות ציבורית ופיתוח תעסוקה. חברה המתמחה בתחום הכלכלה העירונית יכולה לסייע לרשויות מקומיות וללקוחות פרטיים להגיע להתייעלות כלכלית מיטבית ולפתח סביבה עירונית ברת קיימא ומשגשגת.