המגזין העירוני של Build

כיצד הופכים אזור תעשייה מסורתי ומיושן לפארק תעשיות העתיד?

ההליך האסטרטגי שביצענו עבור אזור התעשייה בקרית מלאכי יוביל אותו בשנים הבאות למעמד של אזור תעשייה מתקדם, שיקלוט תעשיות משנות פני עתיד

 

מאמר / ניר אברהם
מרץ 7, 2022

גיבוש אסטרטגיה עירונית לאזור תעשייה מתחיל בבחינה מעמיקה של מגוון רבדים, הדורשים מחד מבט פנימי על הרשות המקומית וסביבתה, יכולות הליבה, היתרונות והחסרונות שלה, ומאידך מבט חיצוני על הזדמנויות ואיומים, מגמות תעסוקה ותעשייה בארץ ובעולם. בנוסף, יש צורך לזהות את צמיחתם של ענפים וטכנולוגיות חדשות כמו גן פוטנציאלים כלכליים, סטטוטוריים ורגולטוריים.

התכנית שביצענו עבור עיריית קריית מלאכי בנושא אזור התעשייה (כיום 'תימורים') החלה באבחנת מיקומו המיטבי והמרכזי על עורק תנועה ראשי וקירבתו למרכז הארץ. אזור התעשייה נמצא בממשק חיבור בין שלושה מטרופולינים (תל אביב-יפו, ירושלים ובאר שבע), על הציר שבין נמל אשדוד ונמל התעופה בן גוריון, ובאופן כללי בחבל ארץ בעל עתודות קרקע גדולות ועתיד פיתוח משמעותי. בנוסף, בחינת התכנון העירוני העתידי הצביעה על כך שאזור התעשייה עתיד להפוך בשנים הקרובות מאזור שנמצא בשולי העיר, לכזה שיהיה במרכזה, עם פיתוח תכנית "רובע האלה" במזרחה של קריית מלאכי. לעובדה זו יש משמעויות רבות לגבי תפקידו העתידי של אזור התעשייה בתוך המרקם העירוני כמקור תעסוקה נגיש ומשמעותי.

בנוסף למימד הפיזי, בחנו גם את ההיבטים הכלכליים. כך, סקרנו את התכנון המרחבי לתעשייה ותעסוקה ואת העוגנים של הכלכלה האזורית. בין היתר התמקדנו בשאלות: מהם אותם עוגנים? איזה אקוסיסטם קיים כיום? ואילו קלסטרים ניתן להנביט לעתיד העיר והאזור? בדיקות אלו אפשרו לנו להבין את היתרונות הענפיים של אזור התעשייה בקרית מלאכי וכיצד נוכל לרתום אותם לטובת פיתוח תעשיות חדשות הצופות פני עתיד.

הנחת עבודה נוספת היתה היתרון של קריית מלאכי כרשות המקומית הקרובה ביותר למרכז, שזוכה להיות מוגדרת כאזור עדיפות לאומית א'. משמעות הדבר היא שהרשות המקומית, ביחד עם המדינה, יכולות לקבוע הקצאת שטחים למפעלים ייעודיים על פי קריטריונים מוגדרים ובמבנה עלויות אטרקטיבי. זהו מצב שובר שוויון המאפשר לרשות להשפיע על אופי החברות שיגיעו לאזור התעשייה, כלומר להיות סלקטיבית ולנתב חברות שיהוו בסיס לתעסוקה איכותית ופיתוח אקוסיסטם נכון ואיכותי שנים רבות קדימה.

לאור יתרון זה, מצאנו כי קיימת הזדמנות לקלוט ענפים בתנופת צמיחה מואצת, שכיום נמצאים בשלב מו"פ / סטארטאפ (סביב מכון ויצמן, באזור תל אביב ועוד), אך בעתיד הקרוב יזדקקו לשטחי ייצור רחבים ומבנה עלויות אטרקטיבי עבור מפעלים עתירי ידע.

אזור התעשייה בקריית מלאכי הוא מקום טבעי לקלוט את ההתפתחות הזאת, בעיקר בתחומי הפודטק, האגריטק, קלינטק ושאר התעשיות שמתפתחות בישראל בקצב מסחרר וזקוקות לרצפת ייצור רחבה ומתקדמת. כך, החזון האסטרטגי של אזור התעשייה קריית מלאכי כ'פארק תעשיות העתיד', הגדיר תכנית עבודה שלמה והוליסטית שמשלבת פיתוח תשתיות פיזיות, כלכליות, שיווקיות וניהוליות יחד – לטובת ביצוע איכותי ומדוד בשנים הקרובות.

תכנית אסטרטגית ומיתוג: חברת build