הפרויקטים שלנו

מעבדת החדשנות של ירושלים

חברת עדן, עיריית ירושלים
תעודת זהות
תחום פעילות:
אסטרטגיה ותכנון, חדשנות עירונית, ניהול פרויקטים מא' ועד ת'
שנת התחלה:
2022
איך הפרויקט עוזר לעיר?
תעסוקה, מבני ציבור, שירות עירוני, מרחבים ציבוריים, התחדשות מרכזי ערים

האתגר

התאגיד העירוני 'עדן' הוא החברה הכלכלית של עיריית ירושלים, והוא מאגד תחתיו מגוון תחומי פעילות משמעותיים מאוד לפיתוח העיר. בין היתר עוסקת החברה בפיתוח המע"רים (רובע הכניסה לירושלים, תלפיות, מרכז העיר), בפיתוח המרחב הציבורי, תחום החניונים, מודלים של דיור שיתופי, אנרגיה מתחדשת ועוד. תפקידה של החברה הוא פיתוח וצמיחה כלכלית בירושלים, ולכן והאתגר שניצב לנגד עיניה הוא הבנת הדרכים להגדלת הערך הכלכלי בתחומי הפעילות הקיימים. ככלל, נדרשת חדשנות, אבל איך חדשנות זו תבוא לידי ביטוי?

מה עשינו?

חדשנות היא מושג רחב, לבטח כשמדובר על עיר שהינה אורגניזם מורכב ומסועף.  לשם כך הקמנו ביחד עם חברת עדן את 'המעבדה לחדשנות עירונית בירושלים' שמטרתה לייצר פרויקטים מניבים ומגדילי הכנסות ו/או מייצרים התייעלות וחוסכים בעלויות. המעבדה הוגדרה כזרוע המו"פ של עדן, שנותנת מענה לאתגרי הליבה, באמצעות תהליכי איתור, בחינה, סינון וניסוי של פתרונות חדשניים וכלכליים.

הליך העבודה של המעבדה כלל מספר שלבים מתודולוגיים: אפיון תחומי הליבה של פעילות המעבדה והגדרת האתגרים שאיתם תתמודד;  איסוף, סקירה, מחקר, השראה ולמידה של פתרונות פוטנציאליים מהארץ ומהעולם ; סיעורי מוחות עם בעלי המקצוע ובעלי עניין ; איתור ובחינה של פתרונות מתאימים באמצעות קולות קוראים, שיתופי פעולה עם גורמי חדשנות ציבוריים והמגזר העסקי ; סינון על פי קריטריונים ומדדי הצלחה ; הטמעת החדשנות באמצעות פיילוטים ; גיבוש תיקי פרויקטים להפעלה רחבה.