הפרויקטים שלנו

התכנית האסטרטגית למועצה מקומית אזור 2030

מועצה מקומית אזור, אגף הנדסה
Documentation and photography: build
תעודת זהות
תחום פעילות:
אסטרטגיה ותכנון
שנת התחלה:
2021
איך הפרויקט עוזר לעיר?
תעסוקה, עירוב שימושים, תחבורה ותנועה, מרכזי ערים, שירות עירוני, מרחבים ציבוריים, טבע עירוני, התחדשות מרכזי ערים.

האתגר

מועצה מקומית אזור קידמה תכנית מתאר עדכנית שבעקבותיה עלה צורך ברור בהגדרת דרכי פעולה שיקדמו את מימושה, בדגש על התחדשות אזור התעסוקה של המועצה. לצד זאת, ובהלימה עם תכנית המתאר, אזור שאפה להוביל פעולות שייקדמו את המועצה ותושביה כבר בפרק הזמן המיידי.

 

מה עשינו

תחילה, ערכנו מיפוי השוואתי של אזור ביחס לרשויות הסובבות אותה ואחרות הדומות לה. בין היתר, השתמשנו בכלי המשווה בין רשויות על בסיס משאבי ההון שלהן. מכל אלה למדנו על היתרונות והאתגרים של הרשות, ההזדמנויות והסיכונים אשר יכולים לעזור או לעכב את קידום יעדיה. לאחר מכן גיבשנו אסטרטגית פעולה אופרטיבית עבור הרשות, וגיבשנו עשרה תיקי פרויקטים שמאפשרים לאזור לקדם את מטרותיה בטווח הזמן הקרוב – עד שנת 2030.