הפרויקטים שלנו

מאזור תעשייה מתיישן לרובע עירוני פתוח בעירוב שימושים

עיריית אילת, החברה הכלכלית אילת
הדמיה: סטודיו ימית, באדיבות החברה הכלכלית אילת
תעודת זהות
תחום פעילות:
אסטרטגיה ותכנון
שנת התחלה:
2019
שותפים לדרך:
דרמן ורבקל אדריכלים
איך הפרויקט עוזר לעיר?
מסחר וכלכלה מקומית, תרבות בילוי ופנאי, מרחב ציבורי, התחדשות עירונית, דיור, תיירות ומלונאות, עירוב שימושים.

האתגר

אזור התעשייה הישן של אילת הוא מרחב גמיש ופעיל, שמשרת את האוכלוסייה המקומית והתאים את עצמו לצרכי העיר ותושביה לאורך השנים. מקומות בילוי ומסחר, אפשרויות תעסוקה ואפילו מגורי עובדים בתקופות מסוימות התמקמו באזור התעשייה והעניקו לו את הייחודיות שלו בעיני האילתים. תב"ע שתוכננה במרחב נועדה לאפשר את המשך התפתחותו, אבל חוסר היתכנות כלכלית שלה הביא לקיפאון באזור התעשייה. כיצד ניתן בכל זאת להבטיח שאזור התעשייה ימשיך להיות העוגן המרכזי שהוא?

מה עשינו?

העקרון המוביל שאיתו ניגשנו לפרויקט היה שמירה את אופיו הגמיש את אזור התעשייה. כך, גיבשנו תכנית אסטרטגית שתהפוך את אזור התעשייה לרובע אינטגרלי של העיר, על ידי חיבור הדפנות שלו למרחבים הסמוכים, בהתאם לשימושים שיש בהם, והעצמת זכויות בנייה שתאפשר כדאיות כלכלית ליזמים ובעלי קרקעות. לטובת הגמישות של המתחם הגדרנו סלים גמישים של זכויות בנייה וכן איפשרנו ליזמים להציע עד 20% מהזכויות כשימושים "פתוחים" – כלומר שימושים שהיזמים יכולים להציע למתחם מבלי שהם נקבעו מראש באסטרטגיה העירונית. לטובת הקידום והנגשת האסטרטגיה פיתחנו כלי דיגיטלי המחשב בקלות עבור בעלי הנכסים וגורמי המקצוע את היקף הזכויות הניתנות להם מתוקף התכנית האסטרטגית, כך שיוכלו להבין במהירות מה ניתן לקדם במסגרת גבולות הגזרה של האסטרטגיה.

האימפקט

  • ליווינו את החברה הכלכלית אילת בהקמת מינהלת ייעודית שתיתן רוח גבית לקידום התחדשות אזור התעשייה ומתחמי תעסוקה נוספים בעיר.
  • השקנו אתר אינטרנט שמנגיש בצורה פשוטה וברורה את המדיניות שגיבשנו.
  • יזמים ובעלי קרקעות, כולל כאלה שהחזיקו קרקעות ריקות במשך שנים, מביעים עניין בקידום תכניות באזור התעשייה הישן.