הפרויקטים שלנו

התכנית האסטרטגית לעתיד כלכלי באשדוד 2040

עיריית אשדוד, מינהל הנדסה
תעודת זהות
תחום פעילות:
ייעוץ כלכלי
שנת התחלה:
2020
שותפים לדרך:
סטודיו מיה (תכנון עירוני), ד"ר יודן רופא (תחבורה), פרופ' שלמה חסין (קהילה, אזוריות), ד"ר עידן פורת (תכלול), חברת אציכ (תיירות ותרבות), ABCity (תיירות), מרכז השל (סביבה).
איך הפרויקט עוזר לעיר?
תעסוקה ותעשייה, עירוב שימושים, תחבורה ותנועה, מסחר וכלכלה מקומית, מרכזי ערים, שירות עירוני, דיור

האתגר

בשנים האחרונות אשדוד מתמודדת עם תופעה של "התמקצעות" בענפי תעשייה ותחבורה שמצמצמת את המגוון התעסוקתי בעיר. במקביל, צעירים בני המקום עוזבים את העיר, אך למרות זאת אשדוד חווה צמיחה בהיקף התושבים שלה, שצפויה להתעצם באופן משמעותי בשנים הקרובות במסגרת תהליכי התחדשות עירונית והסכם גג רחב. מגמות אלה מציבות בפנייה העירייה את הצורך בחיזוק הבסיס הכלכלי-מוניצפלי, והגדלה משמעותית של המגוון התעסוקתי בעיר.

מה עשינו?

תפקידנו בתכנית היה למפות את האתגרים הכלכליים של העיר והעירייה, לזהות הזדמנויות וחסמים ולהגדיר משימות ויעדים כמותיים כלכליים לשיפור מצבה של העיר לנוכח האתגרים שלה – כל זאת בשילוב בין תחומים אחרים שאותם הובילו היועצים האחרים ובשיתוף עם גופי העירייה השונים.

תהליך העבודה כלל מיפוי המצב הקיים, מפגשים עם צוות ייעודי מתוך העירייה, התייעצות עם גורמים שונים ועם יועצים אחרים, תכלול תמונה המצב הקיים, גיבוש חלופות לקידום היעדים תוך קבלת השראה על תוכניות אסטרטגיות שקודמו בעולם. לאחר גיבוש תמונת המצב האינטגרטיבית מול כל התחומים גובשו כיווני פעולה מרכזיים שאותם תוכל העירייה לקדם בטווח הקצר, בינוני וארוך.

האימפקט

  • תוצרי שלב המצב הקיים איפשרו לעירייה לזהות באופן ברור את האתגרים והחסמים שעומדים בפניה, זאת עוד לפני גיבוש כיווני פעולה.
  • גיבוש כיווני הפעולה, תוך בחינת תמונת המצב באופן אינטגרטיבי, איפשרה לתעדף פעולות ולגבש סדר פעולות אשר יביא לתוצאה הרצויה.
  • הידע שנאסף מהווה בסיס ידע לבקרה על ביצועי העיר והעירייה.