• מחקר עירוני משולב (Xplore)
 • אסטרטגיה ומדיניות עירונית
 • תכנון עירוני
 • פרוגרמה
 • עיצוב אורבני, אורבניזם טקטי ו-placemaking
 • שיתוף ציבור
 • ניהול התכנון וצוות יועצים
 • פרוגרמה כלכלית
 • תכנית עסקית ופיתוח מנועי צמיחה
 • כלכלה התנהגותית, סקרים וסקירות שוק
 • קונספט ותמהיל למיזמים נדל"ניים
 • עיצוב אורבני, אורבניזם טקטי ו-placemaking
 • פיתוח מודלים ניהוליים ומודל BID
 • הקמה וניהול של מרחבים עסקיים (בשיתוף משרד הכלכלה)
 • טכנולוגיה עירונית ומיזמים שימושיים
 • אסטרטגיה שיווקית
 • מיתוג עירוני
 • Wayfinding שילוט, מיפוי והכוונה
 • הסברה ותקשורת
 • ניהול מדיה
 • קשרי קהילה וחיבור לקהילות
 • הקמת מינהלות עירונית / אזוריות
 • ניהול התכנון
 • ניהול פרויקטים עירוניים
 • הפקה והקמת מיזמים עירוניים