תכנון ועיצוב אורבני

תכניות אב, תכניות מדיניות, תכניות אסטרטגיות ליצירת שינוי כולל במרחבים עירוניים. ניהול צוות יועצים וגיבוש תכניות אינטגרטיביות מקיפות בתחומי התכנון הסטטוטורי, ייעודי קרקע, תכניות מתאר, פרוגרמות, תנועה ונגישות, קניין, כלכלה עירונית, עיצוב עירוני, שיתוף ציבור

פרויקטים לדוגמא:
• שימושים זמניים במוזיאון בתי האוסף, אתרים, עיריית ת"א-יפו
• פינוי שדה התעופה באילת, עיריית אילת
• פארק פרס, עיריית חולון
• הרובע, עיריית ראשון לציון
• התחדשות אזור התעשייה הישן, עיריית אילת
• התחדשות מרכז העיר, עיריית פ"ת
• התחדשות מרכז העיר נתיבות
• מדיניות להתחדשות חזיתות מבני העיר, עיריית תל אביב-יפו