השבחת מבנים ופרויקטים נדל"ניים

פרויקטים לדוגמא:
• קרן ריאליטי – ארנה, עג'מי
• ריט 1 – בית הרשתות
• Ybox – רביעיית פלורנטין
• חצר השוק, כפ"ס
• גן עיר, תל אביב
• התחנה, ירושלים
• רמות השרון, יובלים/ישראל לוי
• רשת מלונאות צעירה, קפריסין