"פתאום הכל מתחבר" – פינוי שדה התעופה באילת | עיריית אילת

לקוח: עיריית אילת
שנה: 2017-2020
תחום: תכנון עירוני, מדיניות אסטרטגית, אסטרטגיה שיווקית, פרוגרמה, ניהול פרויקט
הדמיות: זייתוני הדמיות אדריכליות וכפיר גלטיה אזולאי

רקע:
שדה התעופה המתפנה באילת מהווה הזדמנות היסטורית לעיר לפתוח ולחבר את ה"חיץ העירוני", שחוצה את העיר במשך עשרות שנים. מדובר על שינוי מהותי, שעשוי, בטיפול נכון, להביא איתו ערך גבוה עבור התושבים, המבקרים, התיירים והעסקים באילת. עם זאת, מימוש תכניות הבינוי בשטח זה עשויות לקחת שנים ארוכות, ובכך עשוי להיווצר "פיל לבן" נטוש, מגודר ומוזנח במרכזה של העיר, על אף הציפייה הגדולה והטבעית מהשטח.

הפתרון:
תכנית שימושים זמניים. לשם כך ביצענו מחקר ותכנית מקיפה שתיתן מענה לטווח הקצר-בינוני בשדה התעופה המתפנה, תוך שימוש בכלים כלכליים, סטטוטוריים, קהילתיים, שיווקיים, אורבניים ואדריכליים. התכנית נותנת מענה להפיכתו של שדה התעופה המתפנה לפארק עירוני במרכז העיר, שמחבר את העיר "העילית" של התושבים עם העיר "התיירותית" ליד הים.
התכנית מהווה חגיגה אמיתית לעיר אילת ברמת המרחבים הציבוריים, המודלים הקהילתיים והתיירותיים, השימושים השונים במתקנים הקיימים והשבחתם – בין היתר הפיכתו של בניין הטרמינל למרכז חדשנות, הפיכתו של אזור חניית המטוסים ומסלול הדרומי לפארק פעיל עם שימושים מגוונים וחיבוריות מקסימאלית לעיר, כל זאת תוך עידוד הליכה ורכיבה והעצמתם של אזורים מסחריים ותיירותיים שנזנחו במשך השנים.
כמו כן, התכנית מציעה פיתוח מודלים כלכליים ייחודיים למיזמים עסקיים ותיירותיים בשטח הצפוני של שדה התעופה, לרבות מלונאות זמנית וברת השגה, מתחם ניסיוני לחברות גלובליות, אזורי שעשועים ופנאי ועוד.
(סטטוס: בביצוע).