פרויקט שוק האתרוג בשכונת עג'מי, יפו | קרן ריאליטי

לקוח: קרן ריאליטי
שנה: 2015-2016
תחום: מדיניות אסטרטגית, תכנון עירוני, שיווק

הפרויקט:
התוויית אסטרטגיה ופרוגרמה לשטח בבעלות קרן ריאליטי בשכונת עג’מי ביפו.

האתגר:
האתגר בשטח התכנון, שהיסטורית פעל בו שוק האתרוג היפואי המיתולוגי, היה להתאים באופן אופטימלי את הפיתוח העירוני העתידי לכלל המאפיינים הסובבים את המקום.
התכנון האורבני והאסטרטגי נבנה על בסיס התייחסות למגוון מאפיינים. בין היתר נלקחו בחשבון המאפיינים החברתיים, התרבותיים, הכלכליים, הקהילתיים וההיסטוריים של המקום.