מהלכי שיתוף ציבור ואורבניזם טקטי placemaking

התערבויות רכות במרחב, שמייצרות שינוי מהיר ובעלויות נמוכות.

פרויקטים לדוגמא:
• התחדשות המרכזים הקהילתיים בת"א
• בית האמנים, מוא"ז אשכול
• חדר האוכל המתחדש בקיבוץ חולית
• עיריית רחובות, עתיד המרכזים הקהילתיים