דיור בר השגה | עיריית תל אביב-יפו

לקוח: עזרה ובצרון, עיריית תל אביב-יפו
שנים: 2017-2020
תחום: קשרי קהילה, אסטרטגיה, שיווק
צילום: דורון סהר

רקע:
פרויקט דיור בר השגה הוא הליך היסטורי שנמצא בראשיתו ומגדיר מחדש את תפיסת המגורים בעיר תל אביב-יפו תוך התמודדות עם יוקר המחייה.

הפתרון:
הקצאת יחידות דיור להשכרה במחיר מסובסד, בפרויקטים חדשים הנבנים העיר, באמצעות הגרלה. הקונספט שהוגדר היה תחת המסר "לגור בתל אביב-יפו בפחות" מתוכו יצאנו לקמפיין ויראלי ואינטגרטיבי.

תוצאות:
הקמפיין הוביל למעורבות של עשרות אלפי תושבים, שהניבו מעל ל 73,000 אלף מבקרים, אשר נכנסו לאתר ההרשמה או הורידו את חוברת ההגרלה. בהמשכו הצטרפו פרויקטים נוספים לדיור בר השגה, בין היתר לאוכלוסיות ייעודיות כמו: מורים.

צילום: דורון סהר