מינהלות התחדשות עירונית

הקמה וליווי מינהלות התחדשות עירונית

פרויקטים לדוגמא:
• הבית להתחדשות עירונית, עזרה ובצרון
• המינהלת להתחדשות עירונית באר שבע
• המינהלת להתחדשות עירונית אשקלון
• המרכז להתחדשות עירונית אשדוד