כלכלה עירונית ומנועי צמיחה

פיתוח האוקוסיסטם הכלכלי של העיר ויצירת מקורות הכנסה ושיפור העסקים והמועסקים בעיר. בין היתר: כלכלה מוניציפאלית, מסחר, תעסוקה, עסקים מקומיים, יחידות רווח עירוניות, פיתוח עסקי ומנועי צמיחה, חדשנות.