מדיניות ואסטרטגיה להחייאת אזורים ומרכזי ערים

תכניות אב, תכניות מדיניות, תכניות אסטרטגיות ליצירת שינוי כולל במרחבים עירוניים.

פרויקטים לדוגמא:
• שימושים זמניים במוזיאון בתי האוסף, אתרים, עיריית ת"א-יפו
• פינוי שדה התעופה באילת, עיריית אילת
• פארק פרס, עיריית חולון
• הרובע, עיריית ראשון לציון
• התחדשות אזור התעשייה הישן, עיריית אילת
• התחדשות מרכז העיר, עיריית פ"ת
• התחדשות מרכז העיר נתיבות